Ngày 03/7/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith


Tên album
Ngày 03/7/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith
Nội dung mô tả
Ngày 03/7/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith
Ngày tạo
04/07/2018 5:46:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith

Ngày tạo: 04/07/2018 05:48:32 CH

Dung lượng: 511,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith

Ngày tạo: 04/07/2018 05:48:32 CH

Dung lượng: 605,91kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith

Ngày tạo: 04/07/2018 05:48:32 CH

Dung lượng: 477,04kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith

Ngày tạo: 04/07/2018 05:48:32 CH

Dung lượng: 492,77kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith

Ngày tạo: 04/07/2018 05:48:32 CH

Dung lượng: 483,25kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith

Ngày tạo: 04/07/2018 05:48:32 CH

Dung lượng: 547,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất