Ngày 01/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ khởi công đường Bắc Sơn kéo dài (Tp. Thái Nguyên)


Tên album
Ngày 01/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ khởi công đường Bắc Sơn kéo dài (Tp. Thái Nguyên)
Nội dung mô tả
Ngày 01/7, tại xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công đường Bắc Sơn kéo dài. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tới dự và phát lệnh khởi công.
Ngày tạo
02/07/2018 4:03:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ khởi công đường Băc Sơn kéo dài (Tp. Thái Nguyên)

Ngày tạo: 02/07/2018 04:07:08 CH

Dung lượng: 422,56kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ khởi công đường Băc Sơn kéo dài (Tp. Thái Nguyên)

Ngày tạo: 02/07/2018 04:07:08 CH

Dung lượng: 439,26kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ khởi công đường Băc Sơn kéo dài (Tp. Thái Nguyên)

Ngày tạo: 02/07/2018 04:07:08 CH

Dung lượng: 568,71kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự lễ khởi công đường Băc Sơn kéo dài (Tp. Thái Nguyên)

Ngày tạo: 02/07/2018 04:07:08 CH

Dung lượng: 505,05kB

Tải ảnh gốc

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường

Ngày tạo: 02/07/2018 04:07:08 CH

Dung lượng: 467,89kB

Tải ảnh gốc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc

Ngày tạo: 02/07/2018 04:07:08 CH

Dung lượng: 458,26kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất