Ngày 26/6/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới


Tên album
Ngày 26/6/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới
Nội dung mô tả
Ngày 26/6/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới
Ngày tạo
26/06/2018 5:28:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Ngày tạo: 26/06/2018 05:31:08 CH

Dung lượng: 444,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Ngày tạo: 26/06/2018 05:31:08 CH

Dung lượng: 543,95kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Ngày tạo: 26/06/2018 05:31:08 CH

Dung lượng: 566,31kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Ngày tạo: 26/06/2018 05:31:08 CH

Dung lượng: 625,53kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Ngày tạo: 26/06/2018 05:31:08 CH

Dung lượng: 488,42kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới

Ngày tạo: 26/06/2018 05:31:08 CH

Dung lượng: 524,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất