Sáng 15/5/2018: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu thanh niên nhân dân cách mạng Lào


Tên album
Sáng 15/5/2018: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu thanh niên nhân dân cách mạng Lào
Nội dung mô tả
Sáng 15/5, tại tòa nhà Quốc Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Alounxai Sounnalath (A Lun Xay Sủn Nạ Lạt) – Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
15/05/2018 1:54:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Ngày tạo: 15/05/2018 02:02:05 CH

Dung lượng: 411,78kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Ngày tạo: 15/05/2018 02:02:05 CH

Dung lượng: 444,21kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Ngày tạo: 15/05/2018 02:02:05 CH

Dung lượng: 414,91kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Ngày tạo: 15/05/2018 02:02:05 CH

Dung lượng: 420,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bí Trung ương Đoàn Thanh niên dân chủ cách mạng Lào A Lun Xay Sủn Nạ Lạt

Ngày tạo: 15/05/2018 02:02:05 CH

Dung lượng: 500,36kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt được tín nhiệm giữ cương vị Bí Trung ương Đoàn Thanh niên dân chủ cách mạng Lào.

Ngày tạo: 15/05/2018 02:02:05 CH

Dung lượng: 542,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất