Ngày 18/12/2017.Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn ĐB người có uy tín,nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.


Tên album
Ngày 18/12/2017.Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn ĐB người có uy tín,nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/12/2017 3:54:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn ĐB người có uy tín,nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/12/2017 03:56:34 CH

Dung lượng: 441,83kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn ĐB người có uy tín,nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/12/2017 03:56:34 CH

Dung lượng: 672,78kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn ĐB người có uy tín,nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/12/2017 03:56:34 CH

Dung lượng: 743,74kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn ĐB người có uy tín,nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/12/2017 03:56:34 CH

Dung lượng: 794,06kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/12/2017 03:56:34 CH

Dung lượng: 472,91kB

Tải ảnh gốc

NDN_0799

Ngày tạo: 18/12/2017 03:56:34 CH

Dung lượng: 629,77kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất