Sáng 13/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte toàn cầu David Cruishank


Tên album
Sáng 13/11/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte toàn cầu David Cruishank
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/11/2017 3:26:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte toàn cầu David Cruishank. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngày tạo: 13/11/2017 03:26:53 CH

Dung lượng: 489,01kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte toàn cầu David Cruishank. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/11/2017 03:26:53 CH

Dung lượng: 785,07kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte toàn cầu David Cruishank. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/11/2017 03:26:53 CH

Dung lượng: 800,62kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte toàn cầu David Cruishank. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/11/2017 03:26:53 CH

Dung lượng: 785,52kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Deloitte toàn cầu David Cruishank. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 13/11/2017 03:26:53 CH

Dung lượng: 679,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất