Chiều 30/6, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam


Tên album
Chiều 30/6, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam
Nội dung mô tả
Chiều ngày 30/6/2014, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đón tiếp ngài Jiok Khri-sto-phi-des Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO thế giới, làm việc với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam
Ngày tạo
01/07/2014 1:47:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đón tiếp ngài Jiok Khri-sto-phi-des Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO thế giới. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2014 01:50:54 CH

Dung lượng: 421,25kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2014 01:50:54 CH

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2014 01:50:54 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng vỗ tay tán thành cùng với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2014 01:50:54 CH

Dung lượng: 782,89kB

Tải ảnh gốc

Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2014 01:50:54 CH

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/07/2014 01:50:54 CH

Dung lượng: 1,42MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất