Ngày 23/8/2017.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 23/8/2017.Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/08/2017 4:01:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 04:02:40 CH

Dung lượng: 590,70kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 04:02:40 CH

Dung lượng: 696,38kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 04:02:40 CH

Dung lượng: 853,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 04:02:40 CH

Dung lượng: 676,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 04:02:40 CH

Dung lượng: 686,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/08/2017 04:02:40 CH

Dung lượng: 638,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất