Ngày 22/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.


Tên album
Ngày 22/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/08/2017 4:27:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2017 04:28:42 CH

Dung lượng: 598,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2017 04:28:42 CH

Dung lượng: 697,99kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2017 04:28:42 CH

Dung lượng: 611,62kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2017 04:28:42 CH

Dung lượng: 693,97kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2017 04:28:42 CH

Dung lượng: 622,84kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Somphanh Phengkhammy,Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết,Phó Chủ tịch Quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/08/2017 04:28:42 CH

Dung lượng: 620,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất