Ngày 21/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.


Tên album
Ngày 21/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/08/2017 4:58:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.Ảnh : văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 04:59:59 CH

Dung lượng: 593,47kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.Ảnh : văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 04:59:59 CH

Dung lượng: 697,01kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.Ảnh : văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 04:59:59 CH

Dung lượng: 614,99kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.Ảnh : văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 04:59:59 CH

Dung lượng: 592,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.Ảnh : văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 04:59:59 CH

Dung lượng: 661,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz,đến chào từ biệt.Ảnh : văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/08/2017 04:59:59 CH

Dung lượng: 666,51kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất