Ngày 18/8/2017.Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sỹ Gabrienla CuevasBaron,Chủ tịch UBĐN thượng Viện Mê-Hi-Cô chào xã giao.


Tên album
Ngày 18/8/2017.Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sỹ Gabrienla CuevasBaron,Chủ tịch UBĐN thượng Viện Mê-Hi-Cô chào xã giao.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2017 12:22:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

.Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sỹ Gabrienla CuevasBaron,Chủ tịch UBĐN thượng Viện Mê-Hi-Cô chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2017 12:33:55 CH

.

Dung lượng: 831,99kB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sỹ Gabrienla CuevasBaron,Chủ tịch UBĐN thượng Viện Mê-Hi-Cô chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2017 12:33:55 CH

Dung lượng: 713,06kB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sỹ Gabrienla CuevasBaron,Chủ tịch UBĐN thượng Viện Mê-Hi-Cô chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2017 12:33:55 CH

Dung lượng: 687,16kB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sỹ Gabrienla CuevasBaron,Chủ tịch UBĐN thượng Viện Mê-Hi-Cô chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2017 12:33:55 CH

Dung lượng: 605,05kB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch TT Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sỹ Gabrienla CuevasBaron,Chủ tịch UBĐN thượng Viện Mê-Hi-Cô chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/08/2017 12:33:55 CH

Dung lượng: 639,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất