Ngày 14/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón và hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.


Tên album
Ngày 14/8/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón và hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/08/2017 10:46:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón và hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 11:04:01 SA

Dung lượng: 619,99kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 11:04:01 SA

Dung lượng: 718,33kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón và hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 11:04:01 SA

Dung lượng: 664,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 11:04:01 SA

Dung lượng: 586,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 11:04:01 SA

Dung lượng: 572,20kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Ngài Pornpetch Wichitcholchai Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/08/2017 11:04:01 SA

Dung lượng: 615,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất