Ngày 9/8/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 9/8/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/08/2017 9:55:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 09:58:15 SA

Dung lượng: 688,65kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 09:58:15 SA

Dung lượng: 609,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 09:58:15 SA

Dung lượng: 644,10kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 09:58:15 SA

Dung lượng: 649,03kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 09:58:15 SA

Dung lượng: 649,15kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thượng Viện Cam-Pu-Chia do Ngài NAY PENA,Phó Chủ tịch thứ nhất làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/08/2017 09:58:15 SA

Dung lượng: 699,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất