Chiều 13/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma


Tên album
Chiều 13/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/06/2017 6:41:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2017 06:42:21 CH

Dung lượng: 835,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2017 06:42:21 CH

Dung lượng: 805,70kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2017 06:42:21 CH

Dung lượng: 668,87kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2017 06:42:21 CH

Dung lượng: 839,09kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2017 06:42:21 CH

Dung lượng: 655,47kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt bang Tây Bengal, ông Geetesh Sharma. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/06/2017 06:42:21 CH

Dung lượng: 809,53kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất