Chiều ngày 07/06/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 07/06/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/06/2017 6:33:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 06:35:07 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 06:35:07 CH

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 06:35:07 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 06:35:07 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thống Cộng hòa Séc,Ngài Milos Zeman thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 06:35:07 CH

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất