Chiều 31/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima


Tên album
Chiều 31/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/05/2017 7:51:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 08:13:54 CH

Dung lượng: 711,59kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 08:19:01 CH

Dung lượng: 779,49kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 08:09:27 SA

Dung lượng: 781,16kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 08:09:27 SA

Dung lượng: 683,22kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 08:09:27 SA

Dung lượng: 644,01kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng Hậu Hà Lan Máxima. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 08:09:27 SA

Dung lượng: 622,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất