Ngày 4/5/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 4/5/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/05/2017 4:44:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 04:47:05 CH

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 04:47:05 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 04:47:05 CH

Dung lượng: 1,58MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 04:47:05 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 04:47:05 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn Hạ Viên Nhật bản do Ngài OSHIMA Tadamori Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 04:47:05 CH

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất