Chiều 25/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Newziland Bà Wendy Matthews.


Tên album
Chiều 25/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Newziland Bà Wendy Matthews.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/04/2017 5:16:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Newziland Bà Wendy Matthews.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 05:19:24 CH

Dung lượng: 677,09kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Newziland Bà Wendy Matthews.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 05:19:24 CH

Dung lượng: 714,52kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Newziland Bà Wendy Matthews.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 05:19:24 CH

Dung lượng: 738,52kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Newziland Bà Wendy Matthews.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 05:19:24 CH

Dung lượng: 666,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Newziland Bà Wendy Matthews.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 05:19:24 CH

Dung lượng: 683,82kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Ôxtrâylia Ông Ambassadar Craig Chittick.Ảnh : Văn Bình - Cổng TĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 05:20:29 CH

Dung lượng: 794,54kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất