Ngày 25/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 25/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/04/2017 8:57:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội đàm giữa hai quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 01:15:33 CH

Dung lượng: 681,80kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 01:15:33 CH

Dung lượng: 767,93kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 01:15:33 CH

Dung lượng: 756,34kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 01:15:33 CH

Dung lượng: 607,96kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 01:15:33 CH

Dung lượng: 673,96kB

Tải ảnh gốc

Hội đàm giữa hai quốc hội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/04/2017 01:15:33 CH

Dung lượng: 672,70kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất