Chiều 24/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Umeda Kunio


Tên album
Chiều 24/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Umeda Kunio
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/02/2017 5:23:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Umeda Kunio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/02/2017 05:24:40 CH

Dung lượng: 800,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Umeda Kunio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/02/2017 05:24:40 CH

Dung lượng: 871,80kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Umeda Kunio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/02/2017 05:24:40 CH

Dung lượng: 854,37kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Umeda Kunio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/02/2017 05:24:40 CH

Dung lượng: 761,03kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, Ngài Umeda Kunio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/02/2017 05:24:40 CH

Dung lượng: 650,35kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất