Sáng ngày 25/01/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc tết Cán bộ,Công chức,Viên chức Văn phòng Quốc hội nhân dịp xuân Đinh dậu 2017.


Tên album
Sáng ngày 25/01/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc tết Cán bộ,Công chức,Viên chức Văn phòng Quốc hội nhân dịp xuân Đinh dậu 2017.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/01/2017 9:56:00 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/01/2017 10:35:10 SA

Dung lượng: 705,86kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/01/2017 10:35:10 SA

Dung lượng: 796,16kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/01/2017 10:35:10 SA

Dung lượng: 481,88kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc tết CBVC Văn Phòng QH nhân dịp xuân Đinh dậu 2017..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/01/2017 10:35:10 SA

Dung lượng: 497,61kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc tết CBVC Văn Phòng QH nhân dịp xuân Đinh dậu 2017..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/01/2017 10:35:10 SA

Dung lượng: 477,88kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc tết CBVC Văn Phòng QH nhân dịp xuân Đinh dậu 2017..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/01/2017 10:35:10 SA

Dung lượng: 764,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất