Sáng ngày 01/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu Ngành dầu khí Việt Nam 2016


Tên album
Sáng ngày 01/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu Ngành dầu khí Việt Nam 2016
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/12/2016 10:48:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu Ngành dầu khí Việt Nam 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/12/2016 10:56:02 SA

Dung lượng: 182,42kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu Ngành dầu khí Việt Nam 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/12/2016 10:56:02 SA

Dung lượng: 189,34kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu Ngành dầu khí Việt Nam 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/12/2016 10:56:02 SA

Dung lượng: 354,82kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu Ngành dầu khí Việt Nam 2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/12/2016 10:56:02 SA

Dung lượng: 183,22kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu tiêu biểu Nghành dầu khí Việt nam 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/12/2016 10:56:02 SA

Dung lượng: 390,70kB

Tải ảnh gốc

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đáp từ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/12/2016 10:56:02 SA

Dung lượng: 160,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất