Sấng ngày 30/11/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.


Tên album
Sấng ngày 30/11/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/11/2016 12:18:39 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/11/2016 12:21:05 CH

Dung lượng: 235,43kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/11/2016 12:21:05 CH

Dung lượng: 241,82kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/11/2016 12:21:05 CH

Dung lượng: 329,09kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/11/2016 12:21:05 CH

Dung lượng: 273,52kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/11/2016 12:21:05 CH

Dung lượng: 297,84kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Chủ tịch cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ - ASEAN.Alexander C Feldmal.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/11/2016 12:21:05 CH

Dung lượng: 325,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất