Chiều 26/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.


Tên album
Chiều 26/10/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/10/2016 6:30:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 06:32:34 CH

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 06:32:34 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 06:32:34 CH

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 06:32:34 CH

Dung lượng: 1.009,57kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 06:32:34 CH

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hòa Italia Andrea Orlando.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/10/2016 06:32:34 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất