Chiều 30/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.


Tên album
Chiều 30/8/2016.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/08/2016 5:22:51 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/08/2016 05:26:37 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/08/2016 05:26:37 CH

Dung lượng: 2,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/08/2016 05:26:37 CH

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/08/2016 05:26:37 CH

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/08/2016 05:26:37 CH

Dung lượng: 918,53kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Đồng chí XAY-XỔM-PHON PHÔM-VI-HẢN,Ủy viên Bộ chính trị,chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/08/2016 05:26:37 CH

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất