Chiều 20/5/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.


Tên album
Chiều 20/5/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/05/2016 8:57:48 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:05:11 CH

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:05:11 CH

Dung lượng: 1.011,15kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:05:11 CH

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:05:11 CH

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:05:11 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/05/2016 09:05:11 CH

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất