Chiều ngày 5/4/2016, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.


Tên album
Chiều ngày 5/4/2016, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2016 6:25:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:28:14 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:28:14 CH

Dung lượng: 3,55MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:28:14 CH

Dung lượng: 3,61MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:28:14 CH

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:28:14 CH

Dung lượng: 3,16MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Bà Ines Martins Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Mozambique.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2016 06:28:14 CH

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất