Chiều 25/03/2016.Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Bình Định các nhiệm kỳ.


Tên album
Chiều 25/03/2016.Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Bình Định các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/03/2016 5:36:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Bình Định các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:09:01 CH

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Bình Định các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:09:01 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Bình Định các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:09:01 CH

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Bình Định các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:09:01 CH

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc Hội Tỉnh Bình Định các nhiệm kỳ.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:09:01 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà các Đại biểu .Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/03/2016 06:09:01 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất