Chiều ngày 17/03/2016,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.


Tên album
Chiều ngày 17/03/2016,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/03/2016 4:18:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/03/2016 04:22:15 CH

Dung lượng: 3,42MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/03/2016 04:22:15 CH

Dung lượng: 3,92MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/03/2016 04:22:15 CH

Dung lượng: 6,44MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/03/2016 04:22:15 CH

Dung lượng: 4,23MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/03/2016 04:22:15 CH

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà Cán bộ,nhân dân xã Nam Cường,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/03/2016 04:22:15 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất