Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển

Danh sách album ảnh


Ngày 8/12, Hội thảo khoa học “Quốc hội Việt Nam: 70 năm hình thành và phát triển”

Ngày 8/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc hội Việt Nam: 70 năm hình thành và phát triển”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đồng chủ trì Hội thảo.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất