Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (T4/2015)

Danh sách album ảnh


Sáng 17/4, Hội nghị Đại biểu chuyên trách thảo luận ,cho ý kiến vào dự án Luật ngân sách nhà nước(sửa đổi)

Sáng 17/4, Hội nghị Đại biểu chuyên trách thảo luận ,cho ý kiến vào dự án Luật ngân sách nhà nước(sửa đổi)

Xem thêm »


Sáng 16/4, Hội nghị Đại biểu chuyên trách thảo luận về một số Dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (Luật tổ chức chính quyền địa phương)

Sáng 16/4, Hội nghị Đại biểu chuyên trách thảo luận về một số Dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (Luật tổ chức chính quyền địa phương)

Xem thêm »


Sáng 15/4, Hội nghị Đại biểu chuyên trách thảo luận về một số Dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9

Sáng 15/4, Hội nghị Đại biểu chuyên trách thảo luận về một số Dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (Luật ban hành văn bản pháp luật và Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi))

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất