Ngày 11/3/2016,Ủy ban khoa hoc công nghệ và môi trường của Quốc hội tổ chức lễ tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII/


Tên album
Ngày 11/3/2016,Ủy ban khoa hoc công nghệ và môi trường của Quốc hội tổ chức lễ tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII/
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/03/2016 12:27:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban khoa hoc công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/03/2016 12:35:20 CH

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban khoa hoc công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/03/2016 12:35:20 CH

Dung lượng: 4,51MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban khoa hoc công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/03/2016 12:35:20 CH

Dung lượng: 5,05MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban khoa hoc công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan xuân Dũng phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 14/03/2016 12:35:20 CH

Dung lượng: 4,75MB

Tải ảnh gốc

Chụp ảnh lưu niệm Ủy ban KHCNMT.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/03/2016 12:35:20 CH

Dung lượng: 6,23MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất