Chiều ngày 7/3/2016,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng tư pháp cộng hòa A-zec-bai-zan.Fikrat F.Mammadov.


Tên album
Chiều ngày 7/3/2016,Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng tư pháp cộng hòa A-zec-bai-zan.Fikrat F.Mammadov.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/03/2016 5:52:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng tư pháp cộng hòa A-zec-bai-zan.Fikrat F.Mammadov.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 05:56:30 CH

Dung lượng: 4,76MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng tư pháp cộng hòa A-zec-bai-zan.Fikrat F.Mammadov.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 05:56:30 CH

Dung lượng: 2,89MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng tư pháp cộng hòa A-zec-bai-zan.Fikrat F.Mammadov.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 05:56:30 CH

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng tư pháp cộng hòa A-zec-bai-zan.Fikrat F.Mammadov.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 05:56:30 CH

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng tư pháp cộng hòa A-zec-bai-zan.Fikrat F.Mammadov.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 05:56:30 CH

Dung lượng: 4,18MB

Tải ảnh gốc

Trao tặng phẩm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2016 05:56:30 CH

Dung lượng: 3,35MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất