Ngày 2/3/2016,Hội nghị triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2016 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương măt trận Tổ quốc Việt Nam.


Tên album
Ngày 2/3/2016,Hội nghị triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2016 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương măt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/03/2016 7:05:31 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN Vũ Tronhj Kim trình bày báo cáo công tác phối hợp giũa hai cơ quan Qh và MTTQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 07:14:44 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 07:14:44 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 07:14:44 CH

Dung lượng: 2,16MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biêu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 07:14:44 CH

Dung lượng: 3,25MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biêu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 07:14:44 CH

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biêu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 07:14:44 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất