Ngày 2/3/2016,Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội(2/3/1946-2/3/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.


Tên album
Ngày 2/3/2016,Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội(2/3/1946-2/3/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/03/2016 12:42:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ca nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống VPQH(2/3/1946-2/3/2016).Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 12:57:34 CH

Dung lượng: 6,12MB

Tải ảnh gốc

Ca nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống VPQH(2/3/1946-2/3/2016).Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 12:57:34 CH

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Ca nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống VPQH(2/3/1946-2/3/2016).Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 12:57:34 CH

Dung lượng: 3,40MB

Tải ảnh gốc

Ca nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống VPQH(2/3/1946-2/3/2016).Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 12:57:34 CH

Dung lượng: 6,15MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VQPH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tóm tắt về sự hình thành và phát triển của VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 12:57:34 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VQPH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tóm tắt về sự hình thành và phát triển của VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/03/2016 12:57:34 CH

Dung lượng: 3,98MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất