Chiều ngày 23/02/2016.Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.


Tên album
Chiều ngày 23/02/2016.Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/02/2016 4:41:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/02/2016 04:43:32 CH

Dung lượng: 3,91MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/02/2016 04:43:32 CH

Dung lượng: 4,50MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/02/2016 04:43:32 CH

Dung lượng: 4,62MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/02/2016 04:43:32 CH

Dung lượng: 4,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/02/2016 04:43:32 CH

Dung lượng: 5,40MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính,ngân sách Phùng Quốc Hiển tiếp Bà Cartherine Daroche Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/02/2016 04:43:32 CH

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất