Sáng ngày 15/02/2016.Lãnh đạo Quốc hội chúc têt Cán bộ,viên chức Văn phòng Quốc hội


Tên album
Sáng ngày 15/02/2016.Lãnh đạo Quốc hội chúc têt Cán bộ,viên chức Văn phòng Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/02/2016 8:23:08 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2016 12:50:56 CH

Dung lượng: 6,66MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2016 12:50:56 CH

Dung lượng: 3,69MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2016 12:50:56 CH

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2016 12:50:56 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2016 12:50:56 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2016 12:50:56 CH

Dung lượng: 5,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất