Sáng ngày 05/02/2016.Lãnh đạo Quốc hội chúc têt Cán bộ,viên chức Văn phòng Quốc hội


Tên album
Sáng ngày 05/02/2016.Lãnh đạo Quốc hội chúc têt Cán bộ,viên chức Văn phòng Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/02/2016 10:48:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/02/2016 10:53:04 SA

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/02/2016 10:53:04 SA

Dung lượng: 6,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/02/2016 10:53:04 SA

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/02/2016 10:53:04 SA

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/02/2016 10:53:04 SA

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc tết Cán bộ,Viên chức VPQH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/02/2016 10:53:04 SA

Dung lượng: 3,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất