Sáng ngày 3/02/2016.Cán bộ,viên chúc Văn phòng QH viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Tên album
Sáng ngày 3/02/2016.Cán bộ,viên chúc Văn phòng QH viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/02/2016 10:17:45 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức VPQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:20:56 SA

Dung lượng: 5,11MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức VPQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:20:56 SA

Dung lượng: 5,01MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức VPQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:20:56 SA

Dung lượng: 4,55MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức VPQH báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:20:56 SA

Dung lượng: 2,22MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức VPQH báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:20:56 SA

Dung lượng: 3,52MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất