Chiều ngày 02/02/2016.Gặp mặt trao đổi về phối hợp triển khai công tác giữa bốn Văn phòng năm 2016.


Tên album
Chiều ngày 02/02/2016.Gặp mặt trao đổi về phối hợp triển khai công tác giữa bốn Văn phòng năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/02/2016 6:42:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/02/2016 06:47:34 CH

Dung lượng: 7,80MB

Tải ảnh gốc

DSC_4382

Ngày tạo: 02/02/2016 06:47:34 CH

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 631,70kB

Tải ảnh gốc

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/02/2016 06:47:34 CH

Dung lượng: 603,57kB

Tải ảnh gốc

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/02/2016 06:51:57 CH

Dung lượng: 2,54MB

Tải ảnh gốc

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu,Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/02/2016 06:51:57 CH

Dung lượng: 1,48MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất