Ngày 1/2/2016.Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các đồng chí nguyên là ĐBQH chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc diện Ủy ban TVQH quản lý đã nghỉ hưu.


Tên album
Ngày 1/2/2016.Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các đồng chí nguyên là ĐBQH chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc diện Ủy ban TVQH quản lý đã nghỉ hưu.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/02/2016 10:21:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/02/2016 10:38:40 SA

Dung lượng: 3,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/02/2016 10:38:40 SA

Dung lượng: 3,72MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/02/2016 10:38:40 SA

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/02/2016 10:38:40 SA

Dung lượng: 3,12MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/02/2016 10:38:40 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/02/2016 10:38:40 SA

Dung lượng: 3,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất