Chiều ngày 09/01/2016,Đảng bộ Văn Phòng QH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.


Tên album
Chiều ngày 09/01/2016,Đảng bộ Văn Phòng QH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/01/2016 4:45:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản tuyên bố lý do,giới thiệu đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 05:06:50 CH

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Phó bí thư thường trục Đảng ủy VPQH Nguyễn Đức Thụ trình bày báo cáo công tác của Đảng bộ cơ quan VPQH tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 05:06:50 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy VPQH Nguyễn Hạnh Phúc tóm tắt báo cáo công tác của Đảng bộ cơ quan VPQH tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 05:06:50 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy VPQH Nguyễn Hạnh Phúc tóm tắt báo cáo công tác của Đảng bộ cơ quan VPQH tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 05:06:50 CH

Dung lượng: 2,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Hôi nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng ủy Văn phòng QH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 05:06:50 CH

Dung lượng: 3,58MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Hôi nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng ủy Văn phòng QH.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 05:06:50 CH

Dung lượng: 3,49MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất