Sáng ngày 09/01/2016,Văn Phòng QH tổ chức Hội nghị cán bộ,công chức,viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2016.


Tên album
Sáng ngày 09/01/2016,Văn Phòng QH tổ chức Hội nghị cán bộ,công chức,viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/01/2016 1:50:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Văn Phòng QH tổ chức Hội nghị cán bộ,công chức,viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 02:07:12 CH

Dung lượng: 7,33MB

Tải ảnh gốc

Văn Phòng QH tổ chức Hội nghị cán bộ,công chức,viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2016.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 02:07:12 CH

Dung lượng: 2,92MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Văn Phòng tuyueen bố lý do,giới thiệu đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 02:07:12 CH

Dung lượng: 2,26MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Văn Phòng tuyueen bố lý do,giới thiệu đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 02:07:12 CH

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Công đoàn VP Phạm Thúy Chinh trình bày báo cáo công tác năm 2015,nhiệm vụ năm 2016 của Công đoàn..Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 02:07:12 CH

Dung lượng: 5,00MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/01/2016 02:07:12 CH

Dung lượng: 6,03MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất