Sáng ngày 07/01/2016,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020


Tên album
Sáng ngày 07/01/2016,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/01/2016 9:44:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bí thư Đảng Bộ VPQH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc ,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 07/01/2016 10:23:09 SA

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VPQH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc ,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 07/01/2016 10:23:09 SA

Dung lượng: 2,18MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VPQH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc ,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 07/01/2016 10:23:09 SA

Dung lượng: 4,94MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VPQH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc ,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 07/01/2016 10:23:09 SA

Dung lượng: 1,63MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VPQH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc ,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 07/01/2016 10:23:09 SA

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VPQH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc ,Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH làn thứ ba,nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 07/01/2016 10:23:09 SA

Dung lượng: 1,26MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất