Sáng 24/12/2015,Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội.


Tên album
Sáng 24/12/2015,Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/12/2015 12:20:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/12/2015 12:25:40 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/12/2015 12:25:40 CH

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/12/2015 12:25:40 CH

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/12/2015 12:25:40 CH

Dung lượng: 3,82MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/12/2015 12:25:40 CH

Dung lượng: 5,41MB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Phường Điện Biên,Thành phố Hà Nội tặng tặng phẩm Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/12/2015 12:25:40 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất