Chiều 22/12/2015 Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.


Tên album
Chiều 22/12/2015 Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/12/2015 12:46:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2015 04:23:10 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2015 04:23:10 CH

Dung lượng: 2,97MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2015 04:23:10 CH

Dung lượng: 3,20MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2015 04:23:10 CH

Dung lượng: 3,33MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2015 04:23:10 CH

Dung lượng: 4,35MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/12/2015 04:23:10 CH

Dung lượng: 4,63MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất