Sáng 22/12/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.


Tên album
Sáng 22/12/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/12/2015 9:42:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/12/2015 12:31:37 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/12/2015 12:31:37 CH

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/12/2015 12:31:37 CH

Dung lượng: 2,38MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/12/2015 12:31:37 CH

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/12/2015 12:31:37 CH

Dung lượng: 2,94MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 22/12/2015 12:31:37 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất