Chiều ngày 18/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt nam anh hùng,các Cựu chiến binh toàn quốc về thăm Thủ đô Hà Nội.


Tên album
Chiều ngày 18/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt nam anh hùng,các Cựu chiến binh toàn quốc về thăm Thủ đô Hà Nội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/12/2015 4:17:10 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt nam anh hùng,cácc Cựu chiến binh toàn quốc về thăm Thủ đô Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/12/2015 07:16:36 CH

Dung lượng: 6,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt nam anh hùng,các Cựu chiến binh toàn quốc về thăm Thủ đô Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/12/2015 07:16:36 CH

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt nam anh hùng,các Cựu chiến binh toàn quốc về thăm Thủ đô Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/12/2015 07:16:36 CH

Dung lượng: 1,91MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt nam anh hùng,các Cựu chiến binh toàn quốc về thăm Thủ đô Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/12/2015 07:16:36 CH

Dung lượng: 5,94MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu các Mẹ Việt nam anh hùng,các Cựu chiến binh toàn quốc về thăm Thủ đô Hà Nội.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/12/2015 07:16:36 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Mẹ Việt nam anh hùng tặng sách Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 18/12/2015 07:16:36 CH

Dung lượng: 2,50MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất