Chiều 17/12/2015,Đồng chí Uông Chu Lưu,Phó Chủ tịch QH,Ủy viên Hội đồng BCQG,Trưởng tiểu ban văn bản PL và Thông tin, tuyên truyền chủ trì cuộc họp Tiểu ban.


Tên album
Chiều 17/12/2015,Đồng chí Uông Chu Lưu,Phó Chủ tịch QH,Ủy viên Hội đồng BCQG,Trưởng tiểu ban văn bản PL và Thông tin, tuyên truyền chủ trì cuộc họp Tiểu ban.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/12/2015 3:10:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH,Ủy viên Hội đồng BCQG,Trưởng tiểu ban văn bản PL và Thông tin, tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/12/2015 06:21:32 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH,Ủy viên Hội đồng BCQG,Trưởng tiểu ban văn bản PL và Thông tin, tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/12/2015 06:21:32 CH

Dung lượng: 2,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH,Ủy viên Hội đồng BCQG,Trưởng tiểu ban văn bản PL và Thông tin, tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/12/2015 06:21:32 CH

Dung lượng: 2,25MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH,Ủy viên Hội đồng BCQG,Trưởng tiểu ban văn bản PL và Thông tin, tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/12/2015 06:21:32 CH

Dung lượng: 3,68MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH,Ủy viên Hội đồng BCQG,Trưởng tiểu ban văn bản PL và Thông tin, tuyên truyền phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/12/2015 06:21:32 CH

Dung lượng: 4,77MB

Tải ảnh gốc

Vụ trưởng Vụ công tác đại biểu Nguyễn Thị Hoa trình bày bản dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/12/2015 06:21:32 CH

Dung lượng: 3,78MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất