Chiều 16/12/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.


Tên album
Chiều 16/12/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/12/2015 12:33:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 05:59:05 CH

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 05:59:05 CH

Dung lượng: 3,35MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 05:59:05 CH

Dung lượng: 5,45MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 05:59:05 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 05:59:05 CH

Dung lượng: 3,80MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân Bà ELIDABET GHIGU,Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Cộng hòa Pháp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 16/12/2015 05:59:05 CH

Dung lượng: 3,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất